Hotline: 0934.448.638 - 024.3993.9695

Nồi hấp tiệt trùng

Nồi hấp tiệt trùng

 • Thứ tự

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-232 – 16 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-232X – 16 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-252F – 24 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-300H – 40 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-300VF – 50 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-300VFA – 50 Lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-400A – 100 lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-450A – 143 lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-500A – 196 lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh

Nồi hấp tiệt trùng Sturdy
SA-600A – 300 lít

Liên hệ
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC.
 • Phân nhóm 6 theo TT14.
 • Hãng sản xuất: Sturdy/Đài Loan.
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: