Hotline: 0934.448.638 - 024.3993.9695

Máy siêu âm trị liệu - Gia Hân Medical

Máy siêu âm trị liệu - Gia Hân Medical

  • Thứ tự

Máy siêu âm trị liệu
LCS 128DX đa tần

17₫

Máy siêu âm trị liệu LCS 128DX

Hãng sản xuất: Life Care Systems

Xem nhanh

Máy siêu âm trị liệu
LCS 128 đa tần

19₫

Máy siêu âm trị liệu LCS 128

Hãng sản xuất: Life Care Systems

Xem nhanh

Máy siêu âm trị liệu
LCS 122DX đơn tần

14₫

Máy siêu âm trị liệu LCS 122DX

Hãng sản xuất: Life Care Systems

Xem nhanh

Máy điện xung kết
hợp siêu âm trị liệu
LCS 154S

Liên hệ

Máy điện xung kết hợp siêu âm trị liệu

LCS 154

Hãng sản xuất: Life Care Systems

Xem nhanh

Máy điện xung kết
hợp siêu âm trị liệu
LCS 188

Liên hệ

Máy điện xung kết hợp siêu âm trị liệu

LCS 188

Hãng sản xuất: Life Care Systems

Xem nhanh

Máy siêu âm trị liệu đa tần số SONOPULS 490

Liên hệ
Máy siêu âm trị liệu đa tần...
Xem nhanh

Máy siêu âm tĩnh rảnh tay SONOPULS 190 STATUS PACK

Liên hệ
Máy siêu âm tĩnh rảnh tay  
Xem nhanh

Máy siêu âm điều trị SONOPULS 190

Liên hệ
Máy siêu âm điều trị 

Xem nhanh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: